Prince of Persia 2
The Shadow And The Flame


Druhý díl byl vydán o tři roky později, než první. Tedy v roce 1993. Zlepšila se grafika a přibyla také hudba. Princ se naučil plazit a sekat do země. Kromě tradičních turků se ve hře objevili také další kostlivci, hadi, hlavy (nebo co to je).


Příběh: (je to vlastně překlad intra)

V starobylé Persii..
žil sultán, který měl jedinou dceru...
...jejiž krása byla jako východ měsíce v jasném nebi.
Najednou sultán musel odjet z království...
... a bojovat v cizí zemi.
Za jeho nepřítomnosti se princezna zamilovala do mladého cestovatele,...
ten se vyšplhal po zdi paláce, aby ji spatřil.
Toto se nelíbilo sultánovu velkovezírovi Jaffarovi...
který si chtěl sám vzít princeznu.
Jaffar uvrhul svého soka do vězení,...
ale mladík unikl a porazil zlého čaroděje.
Když sultán zjistil vezírovu zradu,...
...nabídnul velké bohatství...
ale cizinec žádal jen jedinou odměnu.
A tak byli mladí zamilovaní oddáni a žili sťastně...
no jen jedenáct dnů.


Jednoho rána...
Princ stál před dveřmi trůního sálu...
... a přešel přes něj chladný stín.
Když se blížil k trůnu...
... cítil, jak se oči nádvoří po něm dívají.
Princezna a sultán ho upřeně sledovali.
"Princezno, proč se na mně díváš tak divně ?"
"Jaktože si toufáš mluvit s princeznou?"
"Stráže! Chyťte ho! Chyťte ho!"
"Neubližuj mu!"
"On je chudý potrhlý žebrák."
"Za ním! Nesmí nám uniknout!"
"Neboj se, moje drahá"
"Nedostane se daleko."


Další překlady
OriginályAutoři:
Scénář a řéžie Jordan Mechner    
Manažér produkce Brian Eheler    
Programování Jeffrez Charvat
Umělecký ředitel Leila Josilyn    
As. uměleckého ředitele Scott Haile    
Zvukový ředitel Tom Rettig    
Autor hudby Jonelle Adkisson    
Zvukoví redaktoři Michal Barrett
Ralph Marsh
   
Grafičtí návrháři Nicole Tostevin
Stephen Peterson
Michael Baisuck
Daniel Goodwin
   
Dodatečná grafika Julie Glavin
Lydia Haggerty
Maureen Gilhooly
   
Dodatečné programování Lance Groody
Robert Arient
Diane Cerreta
Michal Collins
   
Výrobce Broderbund software    

Ovládaní:
šipky - pohyb
Ctrl - útok (při boji) nebo vysunutí meče
šipka nahoru - blokování (při boji)
Shift + šipka doleva nebo doprava - chůze krokem
Ctrl + q - ukončení
Alt + o - nabídka
Esc - pauza
Ctrl + a - restart úrovně
Ctrl + s - zapnutí / vypnutí zvuku
Ctrl + m - zapnutí / vypnutí hudby


Cheaty:
Spusťe hru s parametrem makinit. V jiných verzích yippeeyahoo.

Alt + n - skok do další úrovně
Shift + t - doplní život
Shift + i - obraz vzhůru nohama
Shift + w - pomalý pád
+ - přidá čas
- - ubere čas

Obrázky:

(plná velikost po kliknutí na obrázek)